Analiza_slovenske_digitalne_bancne_panoge_2020_izgled_porocila

Prednaročila

Prednaročila sprejemamo do 25. novembra 2020

Matija Škof

info@e-laborat.si

01 565 52 92

Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2020

Že 15. leto zapored smo v podjetju E-laborat analizirali slovensko bančno panogo v digitalnem prostoru. V okviru raziskave smo analizirali vsa spletna mesta slovenskih bank, mobilna spletna mesta, produktna spletna mesta ter aktivnosti slovenskih bank na družbenih omrežjih in komuniciranje preko e-novic. Ob tem smo izvedli tudi »mystery shopping« raziskavo, s katero merimo digitalno odzivnost slovenskih bank.

Kaj je prinesla 15. Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2020?

 • Novi trendi v slovenski in globalni digitalni bančni panogi
 • Kako je in ali je epidemija COVID-19 vplivala na digitalno poslovanje bank? Kako so se banke prilagodile?
 • Katere digitalne storitve ponujajo banke in kako jih predstavljajo?
 • Kateri so novi trendi na področju digitalne uporabniške izkušnje v bančnem sektorju?
 • Kako banke preko digitalnega prodajnega lijaka prodajajo svoje produkte?
 • Kako banke komunicirajo mobilno?
 • Kakšne je digitalna odzivnost slovenskih bank?
 • Kako kakovostno banke podajajo digitalne vsebine?

Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2020

Cenik & Naročilnica

Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2020

V okviru letne nacionalne raziskave slovenske digitalne bančne panoge smo izvedli naslednje analize:

 • Analiza vseh spletnih mest in produktnih spletnih mest vseh slovenskih bank in hranilnic
 • Analiza strani in profilov na družbenih omrežjih in e-novic
 • Analiza »tržnih deležev« na spletnih iskalnikih
 • Analiza spletnih mest izbranih tujih bank
 • Primerjava s podatki analiz preteklih let

Potek in pregled postopkov ter novosti

Analiza spletnih mest, mobilnih spletnih mest in strani na družbenih omrežjih se je izvajala med 11. novembrom in 11. decembrom 2020.

V okviru te analize smo izvedli sledeče:

 • Analizira spletnih mest in produktnih spletnih strani vseh slovenskih bank.
 • Analizo je bila izvedena na podlagi merske lestvice, ki jo vsako leto posodabljamo in upoštevamo globalne trende na področju digitalne bančne panoge ter tuje referenčne raziskave. Merska lestvica vključuje preko 250 indikatorjev.
 • Analiziramo in evidentiramo prisotnost vsebin in funkcionalnosti ter njihovo učinkovitost z vidika uporabniške izkušnje.
 • Izvajamo tudi analizo profilov in strani bank na različnih družbenih omrežjih (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn). Pri tem analiziramo kakovost komuniciranja in ažurnost.
 • V raziskavo so bila vključena tudi izbrana spletna mesta tujih bank in tako smo dobili primerjavo slovenske digitalne bančne panoge z globalnimi trendi.
 • Prijavljeni smo na e-novice vseh slovenskih bank. Izvedli smo tudi analizo komuniciranja vseh bank preko tega kanala.
 • Izvedli smo tudi analizo spletnih tržnih deležev. Na spletnem iskalniku Google smo izvedli analizo pozicij spletnih mest in produktnih spletnih mest slovenskih bank za preko 100 besed in besednih zvez, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo, ko iščejo bančne produkte.

Vsebina, funkcionalnosti in vidiki, ki jih vsebuje analiza spletnih mest:

 • Predstavitev in prodaja produktov ter segmentacija uporabnikov; ločeno za fizične in pravne osebe (Glavne lastnosti in prednosti produkta, način predstavitve, »Call to action«, primerjave med produkti, oddaja povpraševanja, pomoč …)
 • Vzpostavljanje stikov z uporabniki (Možnost takojšnjega kontakta, kontaktne informacije, predstavitev poslovalnic …)
 • Informativni izračuni in obrazci
 • Predstavitev mobilnega in spletnega bančništva
 • Poti do banke (Oblike in možnosti, nove digitalne poti …)
 • Korporativne informacije & medijsko središče (Predstavitev banke, o vodstvu, za vlagatelje, zaposlovanje …)
 • Uporabniška izkušnja (Vstopna stran, navigacija po spletnem mestu, čitljivost vsebine, dostopnost, grafični materiali, obrazci, iskanje po spletnem mestu …)
 • NOVOSpletno odpiranje računa (Možnost odpiranja, prikaz postopka odpiranja, kakovost prodajnega lijaka, pomoč …)
 • NOVO Mobilna denarnica (Predstavitev, pomoč …)

Analiza mobilnih spletnih mest slovenskih bank 2020

V okviru letne nacionalne raziskave slovenske digitalne bančne panoge zadnja leta enako poglobljeno analiziramo tudi prikazovanje spletnih mest na mobilnih napravah oziroma sama mobilna spletna mesta slovenskih bank.

Ta vključuje naslednje analize in postopke:

 • Analiza mobilnih spletnih mest vseh slovenskih bank
 • Analiza mobilnih spletnih mest izbranih tujih bank
 • Primerjava s podatki analiz preteklih let

Analiza mobilnih spletnih mest slovenskih bank se je izvaja med 11. novembrom in 11. decembrom 2020 naprej.

V okviru te analize so bila izvedena:

 • Analizira mobilnih spletnih mesta vseh slovenskih bank ter mobilna spletna mesta strani izbranih tujih bank
 • Analizo izvajamo na podlagi merske lestvice, ki jo vsako leto posodabljamo in upoštevamo globalne trende na področju digitalne bančne panoge ter tuje referenčne raziskave. Merska lestvica vključuje preko 100 indikatorjev.
 • Analiziramo in evidentiramo prisotnost vsebin in funkcionalnosti ter njihovo učinkovitost z vidika uporabniške izkušnje.
 • Analiza mobilnih spletnih mest je razdeljena v naslednje segmente:
  • Vsebina prvega prikaza (brez premikanja navzdol)
  • Predstavitev in prodaja produktov (Glavne lastnosti in prednosti produkta, način predstavitve, »Call to action«, primerjave med produkti, oddaja povpraševanja, pomoč …)
  • Vstopna stran (Povezave, vsebina …)
  • Oblikovanje in čitljivost ponudbe (Prilagojenost besedil in drugih elementov mobilnim napravam)
  • Prilagojenost mobilnim napravam (Tipkovnica, informativni izračuni, meniji …)

»Mystery shopping« raziskava

Med 4. in 27. novembrom smo z metodo »Mystery Shopping« izvedli tudi analizo digitalne odzivnosti slovenskih bank.

V okviru te smo vsem bankam z lažnih elektronskih naslovov poslali povpraševanja na vaše splošne elektronske naslove in preko spletnih obrazcev. Analizirali smotako kvantitativne (čas za odgovor idr.) kot kvalitativne (kakovost odgovorov, izgled… ) podatke in jih predstavili v skupnem poročilu.

Združeno poročilo vseh treh raziskav

Rezultate vseh treh raziskav smo predstavili v združenem poročilo Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2020.

Poročilo vsebuje rezultate in druge izsledke raziskav. Podatki so predstavljeni v obliki grafov, tabel in komentarjev.

Poročilo je izrazito poslovno in akcijsko naravnano. Vključuje komentarje strokovnjakov za digitalno poslovanje, priporočila in primere dobrih praks.

Poročilo je izšlo v PDF obliki in bo opremljeno tudi z direktnimi URL povezavami do primerov dobrih praks.

Poročilo je izšlo 21. decembra 2020.

Komu so namenjena poročila raziskav?

Urednikom spletnih mest in članom spletnega uredništva »Kje smo v primerjavi s konkurenco, kako se digitalno razvija naša panoga in kakšna so pričakovanja uporabnikov?«

Oddelkom marketinga »Smo na spletu konkurenčni in kako smo lahko še bolj?«

Oddelkom za odnose z javnostmi / PR »Kako z digitalnimi orodji učinkovito komunicirati s specifi čnimi javnostmi?«

Upravi in vrhnjemu menedžmentu »Ali izkoriščamo vse potenciale digitalnega poslovanja?«

Poročilo raziskave

 • Pripravili smo poslovno naravnano poročilo raziskave, kjer so predstavljeni pridobljeni podatki v obliki grafov, tabel in komentarjev.
 • Poročilo je opremljeno tudi s primeri dobrih praks in priporočil.
 • Poročilo je izšlo 21. decembra 2020.

Prednaročila

Prednaročila sprejemamo do 25. novembra 2020

Matija Škof

info@e-laborat.si

01 565 52 92

Ste boljši od drugih bank? Tudi na spletu?