elaborat bančne panoge

Prednaročila

Prednaročila sprejemamo do 17. februarja 2023

Matija Škof

info@e-laborat.si

01 565 52 92

Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2023

Po metodologiji E-laborat Digital Audit

Pred nami je že 16. zaporedna analiza slovenske digitalne bančne panoge! Že vsa ta leta spremljamo in sistematično analiziramo razvoj digitalnega komuniciranja in poslovanja slovenskih bank ter ga primerjamo z razvojem tujih bank. Razkorak med slednjimi je z leti vedno manjši. Ker večina slovenskih bank poročila naših raziskav uporablja že od samega začetka, si dovolimo del zaslug za ta napredek pripisati tudi našemu delu.

Prenovljena poročila raziskav in novost pri podajanju ugotovitev

Letos vam bomo izsledke raziskav in naša priporočila za vaše delo posredovali v dveh oblikah. Rezultate raziskave in komentarje o stanju v slovenskem digitalnem bančnem prostoru bomo podali v skupnem poročilu, kot ga že poznate. Ta bo bolj strnjen in se bo osredotočal na ključne vidike digitalne konkurenčnosti.

Priljubljene in uporabne najboljše prakse, ki smo jih identificirali med analizo, vam bomo podali preko interaktivnega orodja, za katerega boste naročniki raziskave dobili personalizirana gesla.

Priporočamo individualiziran pristop!

Z dodatno individualizirano analizo in individualizirano obravnavo boste dobili akcijske načrte za optimiziranje posameznih korakov digitalnega prodajnega kanala in funkcionalnosti ter pridobili vpogled v najboljše prakse za vas!

 

Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2023

Cenik & Naročilnica

Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2023

  • Katere slovenske banke so v digitalnem prostoru najbolj napredne in postavljajo
    standarde v panogi?
  • Kako si najboljše banke zagotavljajo digitalno konkurenčnost?
  • Kateri so ključni elementi učinkovitega digitalnega prodajnega lijaka?
  • Kako so slovenske banke digitalno odzivne in kako uporabnike spodbujajo k uporabi digitalnih kanalov in digitalnega poslovanja?
  • Katere so novosti na področju digitalne uporabniške izkušnje v slovenskem bančništvu?

1. Analiza spletnih in mobilnih spletnih mest slovenskih bank

Med 7. in 21. februarjem bomo analizirali vsa spletna mesta in vsa mobilna spletna mesta slovenskih bank in hranilnic.
Vsako spletno in mobilno spletno mesto bosta loceno analizirala dva strokovnjaka za digitalni nastop in digitalno uporabniško izkušnjo. Pri tem bosta uporabljala merski
instrument, ki vključuje preko 250 indikatorjev kakovosti digitalnega nastopa.

2. Analiza spletnih in mobilnih spletnih mest tujih bank

Tako kot vsako leto smo tudi letos v analizo vključili izbrane tuje banke. Po enaki metodologiji kot slovenske, smo tudi pri tujih bankah analizirali tako spletna kot mobilna spletna mesta.

3. Mystery shopping – Analiza digitalne odzivnosti slovenskih bank

Med 6. in 17. februarjem bomo vsem slovenskim bankam poslali povpraševanja in vprašanja preko kontaktnih obrazcev ali elektronskih naslovov ter preko klepeta v živo. Analizirali bomo hitrost in kakovost vseh povratnih vsebin.

4. E-mail marketing

Prijavljeni smo na e-novice vseh slovenskih bank. Za določeno obdobje smo izvedli pogostost in kakovost te oblike komuniciranja slovenskih bank.

5. Družbena omrežja

S posebnim programskim orodjem smo za določeno časovno obdobje analizirali pogostost in kakovost komuniciranja slovenskih bank preko različnih družbenih omrežij (Facebook, Instagram, YouTube).

6. Digitalni tržni deleži

Za vse slovenske banke smo izvedli analizo položajev njihovih spletnih mest in drugih spletnih vsebin na iskalniku Google za preko 100 besed in besednih zvez, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo pri iskanju bančnih vsebin in bančnih produktov.

E-laborat Digital Audit

Analizo smo izvedli po posodobljeni E-laborat Digital Audit metodologiji.

E-laborat Digital Audit je celovita revizija vašega digitalnega nastopa. S to revizijo pridobite kakovostno oceno spletne in mobilne prezence vaše organizacije, na način, da vam pomaga razumeti, kako uporabiti digitalne kanale za učinkovito doseganje vaših strateških ciljev.

Ta metodologija temelji na spirali digitalnega nastopa, ki je sestavljena iz več nivojev vaše digitalne prezence. Kakovost vsakega nivoja ocenjujemo na podlagi skupaj preko 500 indikatorjev.

Analiza-slovenske-digitalne-bancne-panoge-2021-spirala-digitalnega-nastopa

Združeno poročilo vseh treh raziskav

Rezultate vseh raziskav smo predstavili v združenem poročilu Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2021.

Poročilo v PDF obliki vsebuje rezultate in druge izsledke raziskav. Podatki so predstavljeni v obliki grafov, tabel, komentarjev strokovnjakov, priporočil in primerov dobrih praks.

Poročilo je izšlo aprila 2023.

Poročilo vseh raziskav

Rezultati vseh raziskav so predstavljeni v združenem poročilu.

Poročilo v PDF obliki vsebuje rezultate in druge izsledke raziskav.

Poročilo je izšlo aprila 2023.

Naročila

Za več informacij kontaktirajte

Matija Škof

info@e-laborat.si

01 565 52 92

Ste boljši od drugih bank? Tudi na spletu?