Analiza slovenske zavarovalniške panoge 2019

Analiza slovenske zavarovalniške panoge 2019

V podjetju E-laborat vsakoletno izvajamo temeljite analize panog, tokrat analizo stanja slovenskega zavarovalništva na internetu.

Tako kot vse druge panoge, se mora tudi zavarovalniška panoga nenehno prilagajati vedno novim digitalnim trendom. Spremembe v digitalnem prostoru namreč povzročajo, da zavarovalnice s ciljem čimbolj uspešnega prilagajanja uporabnikom uvajajo nove načine poslovanja in komuniciranja.

Naše raziskave in poročila zato vsako leto vključujejo novosti, ki zagotavljajo najvišjo uporabno vrednost naših produktov in storitev. Letošnja analiza zavarovalniške panoge omogoča izbiro med produkti in storitvami, ki vam bodo zagotovili večji nadzor nad vašim digitalnim poslovanjem in usmeritev na pravo pot k digitalni konkurenčnosti.

Letos lahko izbirate med spodnjimi generičnimi produkti in dodatnimi individualiziranimi raziskovalno-svetovalnimi storitvami.

Analiza slovenske zavarovalniške panoge 2019

Osnovna raziskava slovenskega digitalnega zavarovalništva prikaže standarde in trende v slovenski zavarovalniški panogi v digitalnem okolju. Ker vedno analiziramo tudi tuja spletna mesta, ta ponudi tudi primerjave s stanjem v tujini.

Poleg natančne vsebinske in uporabniške analize vseh spletnih mest, v tej raziskavi analiziramo tudi vsa produktna spletna mesta, ter komunikacijo na družbenih omrežjih.

Na podlagi pridobljenih rezultatov pripravimo poročilo analize, v katerem so podatki predstavljeni opisno, ter v obliki tabel in grafov, opremimo pa ga tudi s primeri dobrih in slabih praks.

POTEK ANALIZE IN PRIPRAVA POROČILA:

 • Zajem podatkov vključuje analizo spletnih mest, analizo produktnih spletnih strani in prikazovanje na mobilnih napravah.
 • V analizo vključimo vse spletne strani slovenskih zavarovalnic, produktne spletne strani  zavarovalnic, profile na družbenih omrežjih, ter izbrane tuje zavarovalnice.
 • Spletno stran analiziramo z vidika vsebinske kakovosti (preko 250 parametrov), ter izvedemo hevristično analizo uporabniške izkušnje.
 • Izvedemo tudi analizo spletnih tržnih deležev pozicije posameznih spletnih mest zavarovalnic na spletnih iskalnikih. Pri tem upoštevamo 100 ključnih besed in besednih zvez, ki jih uporabniki uporabljamo, ko iščemo storitve zavarovalnic.

POROČILO ANALIZE VSEBUJE:

 • rezultate raziskave v obliki grafov, tabel, komentarjev
 • primere najboljših praks
 • komentarje in priporočila.

POROČILO ODGOVARJA NA VPRAŠANJA:

 • Katera zavarovalnica je najbolj digitalno konkurenčna?
 • Katere zavarovalnice so dobre na določenih področjih?
 • Katere so dobre prakse in zakaj?
 • Kateri trendi so aktualni v letu 2017?
Mystery shopping raziskava

Z metodo »skrivnostnega nakupovanja« merimo v obdobju dveh tednov digitalno odzivnost vaše in vseh ostalih slovenskih zavarovalnic.

POTEK ANALIZE IN PRIPRAVA POROČILA:

 • Z lažnega elektronskega naslova vam na informativni elektronski naslov pošljemo specifična vprašanja, povpraševanja o vaših ponudbah in zavarovalniških produktih.
 • Kjer je to mogoče, pošljemo povpraševanja tudi preko informativnih obrazcev.
 • Analiziramo tudi kakovost  komuniciranja preko e-novic (»newsletter«), pri čemer beležimo vašo odzivnost in ustreznost komuniciranja v digitalnem prostoru.
 • Pri raziskavi smo pozorni na kakovost in odzivnost digitalnega komuniciranja.

POROČILO ANALIZE VSEBUJE:

 • podatke predstavljene v obliki tabel in grafov
 • podatke opremljene s komentarji
 • primere dobrih in slabih digitalnih praks.

Podatki so predstavljeni v poročilu Analiza slovenske zavarovalniške panoge na internetu.

Analiza slovenskega mobilnega zavarovalništva

Spletno poslovanje v vseh panogah postaja mobilno, pri čemer zavarovalniška panoga prav gotovo ni izjema. Delež uporabnikov mobilnih spletnih mest je marsikje že zdavnaj presegel 50 %.

Kakovostno prilagojeno in uporabniku prijazno prikazovanje vaših spletnih strani na mobilnih napravah postaja vaša ključna konkurenčna prednost. Z namenom, da vam trende takega poslovanja čim bolj približamo, izvajamo analizo slovenskega mobilnega zavarovalništva.

VIDIKI ANALIZE:

 • Vstopna stran – Prilagojenost slednje potrebam uporabnikom, ki dostopajo preko mobilnih naprav.
 • Vsebine – Prilagojenost vsebin za uporabnike.
 • Navigacija – Primernost in učinkovitost navigacije na mobilnih napravah.
 • Oblikovanje – Učinkovito oblikovanje CTA (»Call To Action«), predstavitve in vstopne strani.
 • Ponudba – Enostavnost predstavitve ponudbe, ter njena prilagoditev za mobilne uporabnike.
 • Uporabniška izkušnja na mobilnih napravah – Izpolnjevanje obrazcev in informativnih izračunov.
 • Hitrost – Hitrost nalaganja mobilnih strani slovenskih zavarovalnic.

POTEK IN IZVEDBA ANALIZE:

 • Vsako mobilno spletno stran analiziramo na različnih mobilnih napravah.
 • Vsako mobilno spletno stran analiziramo z vidika vsebinske kakovosti in uporabniške izkušnje, pri čemer upoštevamo približno 100 parametrov kakovosti.

POROČILO ODGOVARJA NA VPRAŠANJA:

 • Katere zavarovalnice dobro služijo tudi mobilnim uporabnikom?
 • Katera spletna mesta so dobro prilagojena?
 • Katere so dobre mobilne prakse in zakaj ravno te?
Primerjalne benchmark analize za vse raziskave

Gre za dodatno raziskavo, ki jo izvedemo za vaše spletno mesto ali mobilno spletno stran na podlagi vašega naročila in natančnega usklajevanja vaših potreb, poslovnih načrtov in ciljev.

Pri dodatni analizi izhajamo iz obstoječih podatkov. Podatke za vašo zavarovalnico primerjamo s podatki celotne panoge, pri čemer se osredotočamo na vaše »šibke točke« in te dodatno analiziramo. V poročilu slednje s tabelami in grafi prikažemo, podamo pa tudi priporočila za izboljšave, nazorno opremljena s fotografijami in primeri dobrih praks.

 

S KOM BI SE RADI PRIMERJALI? Vaše spletno mesto / mobilno spletno stran primerjamo s konkurenčno zavarovalnico po vaši izbiri.

POTEK ANALIZE IN PRIPRAVA POROČILA:

 • Izvedemo dodatno poglobljeno interpretacijo podatkov analize panoge.
 • Identificiramo vaša šibka področja in področja, ki jih določimo skupaj z vami, izhajajoč iz vaših KPI-jev.
 • Izbrana področja analizirajo naši strokovnjaki za uporabniško izkušnjo in spletno poslovanje.
 • Za pripravo poročila predvidimo priporočila in izboljšave.

POROČILO ANALIZE VSEBUJE:

 • Razširjene podatke, ki natančno prikazujejo kakovost vašega spletnega mesta  / mobilne spletne strani.
 • Podatki so predstavljeni v obliki grafov, tabel, komentarjev.
 • Za vaša šibka področja pripravimo priporočilo izboljšav s fotografijami primerov dobrih praks, da imate možnost pomanjkljivosti nemudoma odpraviti.

POROČILO ODGOVARJA NA VPRAŠANJA:

 • Katere postopke je potrebno dodati, optimizirati?
 • Katere vsebine je priporočljivo nadgraditi?
 • Kako spremeniti vašo spletno stran / mobilno spletno stran, da bo bolj prilagojena uporabnikom?
 • Kako izboljšati uporabniške izkušnje?
 • Kako spremeniti spletno predstavitev vaših produktov, da bodo ti v večji meri uresničevali vaše poslovne cilje in povečali prodajno-komunikacijsko učinkovitost?
Analiza uporabniške izkušnje (z eyetracking tehnologijo)

Gre za najbolj zanesljivo in učinkovito raziskavo za testiranje kakovosti interakcije med uporabniki in vašim spletnim mestom ali mobilno spletno stranjo. S to raziskavo zanesljivo najdemo probleme, zaradi katerih uporabniki ne opravijo postopkov, zaradi katerih po vaši strani brskajo.

Raziskava se izvaja na realnih uporabnikih, pri čemer uporabniku dodelimo naloge (scenarije), vezane na uporabo spletnega mesta / mobilne spletne strani. Scenarije določimo skupaj, saj so ti ključni za poslovno učinkovitost vašega spletnega mesta ali mobilne spletne strani.

Raziskavo izvajamo s tehnologijo »eyetracking« – sledenja gibanja očesa, pri čemer za testiranje uporabniške izkušnje uporabljamo najsodobnejšo napravo (Tobii X120) za »eyetracking«.

FAZE RAZISKAVE:

 • V sodelovanju z vami uskladimo vsebinska izhodišča in definiramo ključne faktorje uspeha (KPI-je) spletnega mesta.
 • Določimo 10 scenarijev (npr. naročilo storitve, iskanje informacij, povezanih s storitvijo, izpolnitev informativnega  vprašalnika …), ki jih kasneje testiramo na realnih uporabnikih.
 • V nadzorovanih okoliščinah v naših prostorih izvedemo testiranja (5-sekundni test vstopne strani, testiranje vseh scenarijev, poglobljen intervju o vtisu uporabnika).
 • Po končanih testiranjih podatke interpretiramo, ter pripravimo poročilo s konkretnimi priporočili za optimizacijo spletnega mesta / mobilne spletne strani. Podatke raziskave predstavimo na interni delavnici.

TESTIRANJE ODGOVARJA NA VPRAŠANJA:

 • Kako se na vašem spletnem mestu znajdejo uporabniki?
 • Ali uporabniki hitro in brez težav izvedejo postopke, ki so ključni za uspešnost vašega spletnega mesta – najdejo tisto, kar so želeli?
 • Ali uporabniška izkušnja podpira KPI-je vašega spletnega mesta?
 • Kako spremeniti vstopno stran, navigacijo, informacijsko arhitekturo, oblikovanje, nakupne procese in druge elemente, da bo vaše spletno mesto uporabnikom bolj prijazno?
 • Kako doseči, da bo obisk vašega spletnega mesta uporabnikom koristen?
 • Kako doseči, da bo vaše spletno mesto postalo vaša najuspešnejša »poslovalnica«?

 

Izsledki raziskave s to tehnologijo zagotavljajo 100 % zanesljive povratne informacije o kakovosti vašega spletnega mesta.

Komu so namenjena poročila raziskav?

Urednikom spletnih mest in članom spletnega uredništva – »Kje smo v primerjavi s konkurenco, kako se razvija digitalna zavarovalniška panoga in kakšna so pričakovanja uporabnikov?«

Oddelkom marketinga»Smo na spletu konkurenčni in kako smo lahko še bolj?«

Oddelkom za odnose z javnostmi / PR»Kako učinkovito z digitalnimi orodji komunicirati s specifičnimi javnostmi?«

Upravi in vrhnjemu menedžmentu »Ali izkoriščamo vse potenciale digitalnega poslovanja?«

Ste dovolj digitalno konkurenčni, da bodo uporabniki sprejeli ravno vašo ponudbo?