Analiza slovenske zavarovalniške panoge 2019

Analiza slovenske zavarovalniške panoge 2024

Analiza digitalne pojavnosti in digitalnega komuniciranja slovenskih zavarovalnic ter primerjava z izbranimi tujimi

V podjetju E-laborat vsakoletno izvajamo temeljite analize panog, po treh letih ponovno analizo digitalne zavarovalniške panoge.

Tako kot vse druge panoge, se mora tudi zavarovalniška panoga nenehno prilagajati vedno novim digitalnim trendom. Spremembe v digitalnem prostoru namreč povzročajo, da zavarovalnice s ciljem čimbolj uspešnega prilagajanja uporabnikom uvajajo nove načine poslovanja in komuniciranja.

Naše raziskave in poročila zato vsako leto vključujejo novosti, ki zagotavljajo najvišjo uporabno vrednost naših produktov in storitev. Letošnja analiza zavarovalniške panoge omogoča izbiro med produkti in storitvami, ki vam bodo zagotovili večji nadzor nad vašim digitalnim poslovanjem in usmeritev na pravo pot k digitalni konkurenčnosti.

Prenovljena poročila raziskav in novost pri podajanju ugotovitev

Letos vam bomo izsledke raziskav in naša priporočila za vaše delo posredovali v dveh oblikah. Rezultate raziskave in komentarje o stanju v slovenskem digitalnem bančnem prostoru bomo podali v skupnem poročilu, kot ga že poznate. Ta bo bolj strnjen in se bo osredotočal na ključne vidike digitalne konkurenčnosti.

Priljubljene in uporabne najboljše prakse, ki smo jih identificirali med analizo, vam bomo podali preko interaktivnega orodja, za katerega boste naročniki raziskave dobili osebna gesla.

Priporočamo individualiziran pristop!

Z dodatno individualizirano analizo in individualizirano obravnavo boste dobili akcijske načrte za optimiziranje posameznih korakov digitalnega prodajnega kanala in funkcionalnosti ter pridobili vpogled v najboljše prakse za vas.

Vaše spletne mesto pa lahko podrobno analiziramo tudi ne realnih uporabniki z analizo uporabniške izkušnje s tehnologijo »eyetracking«. S to analizo bomo identificirali vsaj 80 % uporabniških problemov vašega spletnega mesta.

Analiza slovenske zavarovalniške panoge 2024

1. Analiza spletnih in mobilnih spletnih mest slovenskih zavarovalnic

Med 3. in 20. januarjem bomo analizirali vsa spletna mesta in vsa mobilna spletna mesta slovenskih zavarovalnic. Vsako spletno in mobilno spletno mesto bosta ločeno analizirala dva strokovnjaka za digitalni nastop in digitalno uporabniško izkušnjo. Pri tem bosta uporabljala merski instrument, ki vključuje preko 250 indikatorjev kakovosti digitalnega nastopa.

2. Analiza spletnih in mobilnih spletnih mest tujih zavarovalnic

Tako kot vsako leto bomo tudi letos v analizo vključili izbrane tuje zavarovalnice. Po enaki metodologiji kot slovenske, bomo tudi pri tujih zavarovalnicah analizirali tako spletna kot mobilna spletna mesta.

3. Mystery shopping – Analiza digitalne odzivnosti slovenskih zavarovalnic

Med 3. in 20. januarjem bomo vsem slovenskim zavarovalnicam poslali povpraševanja in vprašanja preko kontaktnih obrazcev ali elektronskih naslovov ter preko klepeta v živo. Analizirali bomo hitrost in kakovost vseh povratnih vsebin.

4. E-mail marketing

Prijavljeni smo na e-novice vseh slovenskih zavarovalnic. Za določeno obdobje bomo izvedli pogostost in kakovost te oblike komuniciranja slovenskih zavarovalnic.

5. Družbena omrežja

S posebnim programskim orodjem bomo za določeno časovno obdobje analizirali pogostost in kakovost komuniciranja slovenskih zavarovalnic preko različnih družbenih omrežij (Facebook, Instagram, YouTube).

6. Digitalni tržni deleži

Za vse slovenske zavarovalnice bomo izvedli analizo položajev njihovih spletnih mest in drugih spletnih vsebin na iskalniku Google za preko 100 besed in besednih zvez, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo pri iskanju zavarovalniških vsebin in zavarovalniških produktov.

Komu so namenjena poročila raziskav?

Urednikom spletnih mest in članom spletnega uredništva – »Kje smo v primerjavi s konkurenco, kako se razvija digitalna zavarovalniška panoga in kakšna so pričakovanja uporabnikov?«

Oddelkom marketinga»Smo na spletu konkurenčni in kako smo lahko še bolj?«

Oddelkom za odnose z javnostmi / PR»Kako učinkovito z digitalnimi orodji komunicirati s specifičnimi javnostmi?«

Upravi in vrhnjemu menedžmentu »Ali izkoriščamo vse potenciale digitalnega poslovanja?«

Ste dovolj digitalno konkurenčni, da bodo uporabniki sprejeli ravno vašo ponudbo?