Author: Matija Škof

V podjetju E-laborat se pripravljamo na izvedbo analize digitalnega poslovanja in komuniciranja v panogi energetike v Sloveniji. Tovrstne panožne analize izvajamo že 12 let. Vsako spletno stran analiziramo z vidika kakovosti vsebin, elementov dobre uporabniške izkušnje ter najbolj učinkovitih pristopov poslovnega digitalnega komuniciranja. Da vam bodo...

V podjetju E-laborat se pripravljamo na izvedbo 13. zaporedne Analize slovenske digitalne bančne panoge. Katere analize bomo izvedli? Analiza vseh spletnih mest in produktnih spletnih mest slovenskih bank Analiza strani in profilov slovenskih bank na družbenih omrežjih Mystery shopping raziskava digitalne odzivnosti slovenskih bank Analiza »tržnih deležev« na...

V podjetju E-laborat se pripravljamo na izvedbo 11. zaporedne Analize slovenske bančne panoge na internetu. Da vam bodo poročila in podatki kar se da v pomoč pri vašem spletnem poslovanju, vas želimo vnaprej seznaniti z nekaterimi podrobnostmi. PREDVIDENA ČASOVNICA IZVEDBE POSAMEZNIH ANALIZ: 15. - 29. november...

Uporabniška izkušnja je eden od ključnih pogojev za razvoj kakovostnega spletnega mesta!   Dobra uporabniška izkušnja spletnega mesta je pogoj, da se bodo obiskovalci dobro počutili, da bodo brez težav UPORABLJALI spletno mesto in da bodo v vsakem trenutku našli, kar iščejo. Za testiranje uporabniške izkušnje se uporablja različne...

Naslov je napačen ali vsaj zavajajoč. Internet namreč ne le vpliva, temveč je postal del skoraj vsakega nakupnega procesa. Po podatkih Consumer Barometra 2013 se v Sloveniji pred 77 % vseh nakupov o produktih in storitveh informiramo preko interneta! Podatek predstavlja vse nakupe, tako tiste, ki...

“Povečajmo stopnjo konverzije!” bi morala biti mantra vsakega prodajno usmerjenega menedžerja za internet. Pojem “konverzija” je najlažje razumeti in izmeriti njeno stopnjo na prodajno usmerjenih spletnih mestih (npr. spletnih trgovinah), kjer glavna stopnja konverzije predstavlja razmerje med številom nakupov in številom obiskovalcev v izbranem obdobju. Težje je smiselno meriti ”stopnjo...

Če upravljanje prodajnega lijaka na spletnem mestu odgovarja na vprašanje: “Kako obiskovalce spletnega mesta pretvoriti v kupce?” odgovarja upravljanje celotnega digitalnega prodajnega lijaka (v širšem smislu) na vprašanje: “Kako pripeljati uporabnike na naše spletno mesto in kako jih pretvoriti v kupce?” Navajamo ključna področja delovanja za upravljanje digitalnega prodajnega lijaka. Poznavanje ciljnih skupin...