Naslov je napačen ali vsaj zavajajoč. Internet namreč ne le vpliva, temveč je postal del skoraj vsakega nakupnega procesa. Po podatkih Consumer Barometra 2013 se v Sloveniji pred 77 % vseh nakupov o produktih in storitveh informiramo preko interneta! Podatek predstavlja vse nakupe, tako tiste, ki...

“Povečajmo stopnjo konverzije!” bi morala biti mantra vsakega prodajno usmerjenega menedžerja za internet. Pojem “konverzija” je najlažje razumeti in izmeriti njeno stopnjo na prodajno usmerjenih spletnih mestih (npr. spletnih trgovinah), kjer glavna stopnja konverzije predstavlja razmerje med številom nakupov in številom obiskovalcev v izbranem obdobju. Težje je smiselno meriti ”stopnjo...

Če upravljanje prodajnega lijaka na spletnem mestu odgovarja na vprašanje: “Kako obiskovalce spletnega mesta pretvoriti v kupce?” odgovarja upravljanje celotnega digitalnega prodajnega lijaka (v širšem smislu) na vprašanje: “Kako pripeljati uporabnike na naše spletno mesto in kako jih pretvoriti v kupce?” Navajamo ključna področja delovanja za upravljanje digitalnega prodajnega lijaka. Poznavanje ciljnih skupin...

Po tem, ko smo pravilno definirali našo spletno strategijo, pri tem upoštevali potrebe uporabnikov in določili poslovne cilje, pride na vrsto realizacija strategije digitalne prisotnosti. Tudi v te postopke je potrebno vključiti več oddelkov našega podjetja/organizacije. Že v tej fazi moramo pozornost nameniti tudi vsebinam, ki so še vedno ključne za uspešnost naše...

Za uspešno načrtovanje ali prenovo digitalne prisotnosti je nujno natančno definirati ciljne skupine in spoznati njihove potrebe ter na drugi strani pravilno definirati poslovne in strateške cilje. Da bo vaša digitalna prisotnost uspešna, moramo doseči uravnovešenost med pričakovanji uporabnikov in poslovnimi cilji ter strategijo podjetja. Ko snujemo spletno strategijo moramo torej poznati: Ciljne...