Koliko so slovenske zavarovalnice napredovale v dveh letih?

Analiza-slovenske-zavarovalniske-panoge-na-internetu-2019

Koliko so slovenske zavarovalnice napredovale v dveh letih?

Bodo slovenske zavarovalnice v letu 2021 naredile korak naprej in se približale tujim trendom?

Raziskavo o stanju slovenskega zavarovalništva na internetu smo v podjetju E-laborat opravili spomladi leta 2019. V začetku prihodnjega leta pa bomo raziskavo ponovili in seveda tudi tokrat samo analizo in postopek posodobili v skladu s trendi na področju digitalne zavarovalniške panoge. Še pred tem pa poglejmo, kakšno je bilo stanje pred enim letom.

Razvrstitev spletnih mest zavarovalnic

Analiza-slovenske-zavarovalniske-panoge-na-internetu-2019-razvrstitev-spletnih-mest

Graf 1: Razvrstitev spletnih mest slovenskih zavarovalnic

 

V lanski raziskavi je prvo mesto med spletnimi mesti zasedla zavarovalnica Triglav, na drugem mestu se je nahajala NLB Vita, tretje mesto pa so si delile Modra zavarovalnica, Adriatic Slovenica in Vzajemna.

Tuje zavarovalnice bolj prodajno usmerjene, bolj proaktivne!

Ena izmed nalog spletnih mest zavarovalnic je učinkovita predstavitev produktov na način, da jih bodo uporabniki hitro razumeli. Najpomembnejše informacije morajo biti izpostavljene na vrhu strani, značilnosti produkta pa predstavljene brez uporabe žargona ter z dodatnimi pojasnili oz. pomočjo. V poglavju Predstavitev produktov so slovenske zavarovalnice v primerjavi s tujimi spletnimi mesti prejele slabšo oceno. Tuje strani uporabnika precej učinkoviteje nagovarjajo k akciji, enako velja tudi za ustrezneje izpostavljene klice k akciji. Tuje zavarovalnice se veliko bolj zavedajo pomena vzpodbujanja uporabnika, ko si le-ta že ogleduje določen produkt, in omogočanja čim bolj enostavnega kontakta.

Analiza-slovenske-zavarovalniske-panoge-na-internetu-2019-prednost-ponudbe

Slika 1: Prikaz dobre prakse iz poročila Analiza slovenske zavarovalniške panoge na internetu 2019

Podobno velja tudi za možnost sklepanja zavarovanja online. Na slovenskih spletnih mestih sta informativni izračun in sklepanje zavarovanja preko spleta večkrat združena pod enim klicem k akciji, kar nekje deluje bolj nekje manj učinkovito. Smiselno je, da se uporabnika po opravljenem informativnem izračunu, napeljuje k naslednjemu koraku (nakup zavarovanja, pošiljanje povpraševanja s posredovanim izračunom, naročilo na sestanek ipd.). Paziti je potrebno, da od uporabnika v samem postopku informativnega izračuna ne zahtevamo kontaktnih podatkov prehitro.

Analiza-slovenske-zavarovalniske-panoge-na-internetu-2019-spletno-nakupni-proces

Slika 2: Prikaz dobre prakse iz poročila Analiza slovenske zavarovalniške panoge na internetu 2019

Razvrstitev mobilnih spletnih mest slovenskih zavarovalnic

Analiza-slovenske-zavarovalniske-panoge-na-internetu-2019-razvrstitev-mobilnih-spletnih-mest

Graf 2: Razvrstitev mobilnih spletnih mest slovenskih zavarovalnic

Razvrstitev mobilnih spletnih mest je nekoliko drugačna z NLB Vito na prvem mestu, Adriatic Slovenico na drugem in Coris Zavarovanjem na tretjem mestu.

Mobilna spletna mesta so še vedno »v drugem planu«

Ugotovili smo, da na področju mobilnih spletnih mest tuje zavarovalnice v povprečju večinoma vodijo pred povprečjem slovenskih zavarovalnic. Opažamo pa, da nekatere boljše slovenske zavarovalnice uporabnikom že ponujajo dobro izkušnjo na mobilnih napravah z ustreznim prilagajanjem spletnega mesta.

Spletna mesta morajo torej tudi na mobilnih napravah delovati brezhibno. Obenem pa je potrebno mobilne prikaze vedno znova spreminjati in izboljševati, da bodo zadoščali visokim kriterijem, ki jih imajo obiskovalci mobilnih spletnih mest.

Na mobilnih spletnih mestih si želimo opaziti še več strukturiranih in dobro izpostavljenih informacij, sploh tistih, ki so najpomembnejše za uporabnika. Tako slovenske kot tuje zavarovalnice bi lahko več pozornosti namenile izpostavitvi kontaktnih informacij že na prvem prikazu vstopne strani – to na prvem prikazu izpostavlja manj kot polovica analiziranih mobilnih spletnih mest. Redko so izpostavljene kontaktne številke, kot tudi povezava do lokacij poslovalnic – ti elementi so na prvem prikazu prisotni pri manj kot četrtini analiziranih mobilnih spletnih mest.

Analiza-slovenske-zavarovalniske-panoge-na-internetu-2019-kontaktni-podatki

Slika 3: Prikaz dobre prakse iz poročila Analiza slovenske zavarovalniške panoge na internetu 2019

Do uporabniških težav pa pogosto prihaja tudi pri uporabi obrazcev. Ti se morajo pri uporabi na mobilni napravi primerno prilagoditi. Vnosna polja morajo biti dovolj velika za izbiro s prstom in primerno prilagojena glede na vrsto vnosa.

Na slovenskih mobilnih spletnih mestih se manjkrat kot na tujih ob vnosnem polju elektronskega naslova pokaže ustrezna tipkovnica, ki vključuje znak za t. i. afno. Na slovenskih spletnih mestih se sploh redko uporablja ustrezno tipkovnico s številkami ob vnosu telefonske številke kot tudi ustrezno tipkovnico ob vnosu številk.

Analiza-slovenske-zavarovalniske-panoge-na-internetu-2019-ustreznost-tipkovnice

Slika 4: Prikaz dobre prakse iz poročila Analiza slovenske zavarovalniške panoge na internetu 2019

 

Pri razvoju je potrebno razmišljati o vključevanju uporabniku prijaznih orodij, s pomočjo katerih lahko na mobilni napravi ustvarimo vrhunsko uporabniško izkušnjo. Na ta način se bo povečalo zaupanje v podjetje, gradila pa se bo tudi vez med uporabnikom in podjetjem.

Kako se bodo zavarovalnice odrezale v prihodnjem letu?

V januarju 2021 pričnemo z analizo spletnih in mobilnih spletnih mest slovenskih zavarovalnic. Raziskava pa bo vključevala še navidezno spletno nakupovanje, komuniciranje preko e-novic, analizo tržnih deležev na iskalniku Google ter analizo družbenih omrežij.

Za več informacij nas kontaktirajte.