Realizacija strategije digitalne prisotnosti

Po tem, ko smo pravilno definirali našo spletno strategijo, pri tem upoštevali potrebe uporabnikov in določili poslovne cilje, pride na vrsto realizacija strategije digitalne prisotnosti.

Tudi v te postopke je potrebno vključiti več oddelkov našega podjetja/organizacije. Že v tej fazi moramo pozornost nameniti tudi vsebinam, ki so še vedno ključne za uspešnost naše digitalne prisotnosti.
Če smo dobro izvedli prvi fazo projekta, imamo v tej fazi že veliko vstopnih podatkov in informacij, ki jih je potrebno čim bolje vključiti v fazo realizacije. Kaj uporabnike zanima in kaj jih odbija lahko ocenimo že iz analitičnih podatkov. Na podlagi teh in ostalih (ankete, intervjuji, analiza konkurence) začnemo “risati” novo informacijsko arhitekturo spletnega mesta.

Vse se začne s prenašanjem idej “na papir” – skiciranje novega spletnega mesta (ang. wireframing). Na ta način omogočimo, da vsi vpleteni dobijo boljšo predstavo o tem, kako in v katero smer se projekt razvija in lahko tako aktivneje sodelujejo pri tem.

Pred izdelavo wireframe-ov si moramo odgovoriti na naslednja vprašanja:

  • Koga želimo prepričati?
  • Kaj potrebuje posameznik, da se odloči?
  • Katere so želene akcije?

Iz natančno in pravilno narejenih wireframe-ov je razvidno:

  • Struktura spletnega mesta – Kako bodo posamezni elementi in funkcionalnosti (npr. gumb “naroči”, modul za prijavo na e-novice, gumbi za razširjanje na družbena omrežja, ipd.) umeščeni na spletnem mestu?
  • Informacijska arhitektura – Kako bodo organiziranepredstavljene in med sabo povezane informacije oz. katere bodo ključne uporabniške poti?
  • Izgled ključnih strani in postopkov – Kako bodo na koncu izgledali: vstopna stranpristajalne straniproduktne strani …? Kateri koraki si sledijo v specifičnih postopkih, npr. v nakupnem procesu, v postopku rezervacije, v postopku izvedbe informativnega povpraševanja …?
Priporočljivo je, da že tukaj uporabite nekatere analitične metode (npr. card sorting raziskavo) in izvedete preprosto analizo uporabniške izkušnje – skoraj vedno se namreč odkrijejo kakšne pomankljivosti, ki jih nihče iz ekipe do takrat ni opazil ali predvidel.

Ko je skiciranje spletnega mesta končano in sprejeto s strani večine vključenih, glavno vlogo prevzamejo oblikovalci. Ti oblikujejo spletno mesto v skladu s celostno grafično podobo in morebitnimi drugimi usmeritvami ter po navodilih strokovnjakov za uporabniško izkušnjo. Ko je oblikovanje potrjeno s strani naročnika, sledijo dokončna usklajevanja s programerji. Nič ni narobe, če so ti v proces do neke mere vključeni že prej.

V sodelovanju z analitiki bodo programerji lahko že v tej fazi omogočili merjenje ključnih indikatorjev uspeha (KPI-jev), ki smo jih definirali v prvi fazi načrtovanja strategije in s pomočjo katerih se bo v prihodnje analiziral obisk oz. se bo merila učinkovitost investiranja v naše digitalno poslovanje. S pomočjo teh se bo predvsem prilagajalo aktivnosti in izboljševalo našo digitalno učinkovitost.