Upravljanje digitalnega prodajnega lijaka

Upravljanje digitalnega prodajnega lijaka

Če upravljanje prodajnega lijaka na spletnem mestu odgovarja na vprašanje: “Kako obiskovalce spletnega mesta pretvoriti v kupce?” odgovarja upravljanje celotnega digitalnega prodajnega lijaka (v širšem smislu) na vprašanje: “Kako pripeljati uporabnike na naše spletno mesto in kako jih pretvoriti v kupce?”

Navajamo ključna področja delovanja za upravljanje digitalnega prodajnega lijaka.

Poznavanje ciljnih skupin in indikatorjev uspeha

Ciljne skupine je potrebno definirati že v prvi fazi snovanja strategije digitalne prisotnosti, vendar pa je to proces, ki se nikoli ne bi smel zares končati in ga je potrebno stalno izvajati. Naše ciljne skupine moramo stalno spoznavati, saj se te spreminjajo, spreminjajo pa se tudi njihove navade in pričakovanja.

Na drugi strani morate imeti jasno definirane in merljive ključne indikatorje uspešnosti (KPI-je), s katerimi merite mikro in makro konverzije spletnega mesta oziroma uresničevanje postavljenih poslovnih ciljev.

Pridobivanje prometa na spletno mesto oziroma menedžiranje digitalne prisotnosti

Brez vlaganj in pravilnega dela na spletno mesto ne boste dobili zadostnega števila obiskovalcev. Zato je potrebno uporabljati različne kanale, ki so primerni za vaše dejavnosti in na podlagi analize ključnih indikatorjev uspešnosti ohraniti tiste, ki vam prinašajo zadovoljivo učinkovitost (posredno ali neposredno prodajo), ter opustiti tiste, ki tega ne uresničujejo.

Katere so tiste, res nujne aktivnosti, ki spadajo k t.i. “minimalni higieni” digitalnega poslovanja/delovanja?
  • Vsebinski marketing (angl. Content marketing) – proizvajanje in distribucija koristinih vsebin, namenjenih natančno definiranim ciljnim publikam
  • SEO – optimizacija spletnega mesta za spletne iskalnike
  • Spletno oglaševanje (AdWords, Facebook Ads, zakup digitalnega medijskega prostora…)
  • Prisotnost in ustvarjanje skupnosti na družbenih omrežjih
  • Email marketing – zajem elektronskih naslovov obiskovalcev in pošiljanje newsletter-jev
  • Multichannel aktivnosti – usklajeno izvajanje on-line in off-line aktivnosti
  • Lojalnostni programi

Optimizacija konverzijskih stopenj

Ob obisku vašega spletnega mesta je obiskovalce potrebno hitro usmeriti do iskanih informacij, zato morajo biti dobro izpostavljene ključne uporabniške poti. To vam zagotavlja, da ob brskanju obiskovalci ne bodo izgubili fokusa ter bodo na vašem spletnem mestu ostali več časa in v čim večjem deležu izvedli tiste aktivnosti, ki ste jih predvideli kot cilje spletnega mesta. To boste zagotavljali z dobro uporabniško izkušnjo, do katere pa boste prišli samo z rednim in sistematičnim testiranjem ter pravilnim ukrepanjem.