Analiza-slovenske-digitalne-bancne-panoge-2021-porocilo

Naročila

Za več informacij kontaktirajte

Matija Škof

info@e-laborat.si

01 565 52 92

Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2021

Po posodobljeni metodologiji E-laborat Digital Audit

 

V 15 letnem obdobju, odkar izvajamo tovrstne raziskave, smo pri naših analizah vedno sledili trendom. Vedno smo prilagajali vprašalnike tako, da smo sledili tujim raziskavam, predvsem pa smo se odzivali na rezultate lastnih raziskav. Če smo želeli, da so rezultati naših analiz odraz realnega stanja digitalne konkurenčnosti posameznih bank, smo morali vedno upoštevati vse elemente digitalnega prodajnega lijaka in digitalne uporabniške izkušnje.

 

Letos smo posodobili pristop in odslej naše analize še bolj sistematično in osredotočeno odražajo razmere na trgu in digitalno konkurenčnost posameznih bank. Osredotočamo se na uporabnikovo pot od začetka (ustvarjanje zanimanja) do konca nakupne poti (akcija, transakcija z banko).

 

Ker pa je konkurenčnost na spletu vedno večja in ker vemo, da bodo na trgu zmagali tisti, ki imajo najboljšo uporabniško izkušnjo, je nov merski instrument še bolj fokusiran na merjenje dobrih uporabniških praks in postopkov.

 

Priporočamo individualiziran pristop! Z dodatno individualizirano analizo in individualizirano obravnavo boste dobili akcijske načrte za optimiziranje posameznih korakov digitalnega prodajnega kanala in funkcionalnosti ter pridobili vpogled v najboljše prakse za vas!

 

Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2021

Cenik & Naročilnica

Analiza digitalnega nastopa vseh slovenskih bank in izbranih tujih

  • Novi poslovno – komunikacijski trendi v slovenski in globalni digitalni bančni panogi.
  • Katere banke imajo najboljšo digitalno pojavnost?
  • Kako posamezne banke gradijo svojo digitalno konkurenčnost?
  • Desktop in mobilna uporabniška izkušnja analiziranih bank.
  • Novi digitalni prodajni lijaki v bančni panogi.
  • Digitalna odzivnost slovenskih bank.
  • Komuniciranje bank preko digitalnih kanalov.

 

1. Analiza spletnih in mobilnih spletnih mest slovenskih bank

Analizirali smo vsa spletna mesta in vsa mobilna spletna mesta slovenskih bank in hranilnic. Vsako spletno in mobilno spletno mesto sta ločeno analizirala dva strokovnjaka za digitalni nastop in digitalno uporabniško izkušnjo. Pri tem sta uporabljala merski instrument, ki vključuje preko 500 indikatorjev kakovosti digitalnega nastopa.

 

2. Analiza spletnih in mobilnih spletnih mest tujih bank

Tako kot vsako leto smo tudi letos v analizo vključili izbrane tuje banke. Po enaki metodologiji kot slovenske, smo tudi pri tujih bankah analizirali tako spletna kot mobilna spletna mesta.

 

3. Mystery shopping – Analiza digitalne odzivnosti slovenskih bank

Med 13. in 17. decembrom smo vsem slovenskim bankam poslali povpraševanja in vprašanja preko kontaktnih obrazcev ali elektronskih naslovov ter preko klepeta v živo. Analizirali smo hitrost in kakovost vseh povratnih vsebin.

 

4. E-mail marketing

Prijavljeni smo na e-novice vseh slovenskih bank. Za določeno obdobje smo izvedli pogostost in kakovost te oblike komuniciranja slovenskih bank.

 

5. Družbena omrežja

S posebnim programskim orodjem smo za določeno časovno obdobje analizirali pogostost in kakovost komuniciranja slovenskih bank preko različnih družbenih omrežij (Facebook, Instagram, YouTube).

 

6. Digitalni tržni deleži

Za vse slovenske banke smo izvedli analizo položajev njihovih spletnih mest in drugih spletnih vsebin na iskalniku Google za preko 100 besed in besednih zvez, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo pri iskanju bančnih vsebin in bančnih produktov.

E-laborat Digital Audit

Analizo smo izvedli po posodobljeni E-laborat Digital Audit metodologiji.

E-laborat Digital Audit je celovita revizija vašega digitalnega nastopa. S to revizijo pridobite kakovostno oceno spletne in mobilne prezence vaše organizacije, na način, da vam pomaga razumeti, kako uporabiti digitalne kanale za učinkovito doseganje vaših strateških ciljev.

Ta metodologija temelji na spirali digitalnega nastopa, ki je sestavljena iz več nivojev vaše digitalne prezence. Kakovost vsakega nivoja ocenjujemo na podlagi skupaj preko 500 indikatorjev.

Analiza-slovenske-digitalne-bancne-panoge-2021-spirala-digitalnega-nastopa

Združeno poročilo vseh treh raziskav

Rezultate vseh raziskav smo predstavili v združenem poročilu Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2021.

Poročilo v PDF obliki vsebuje rezultate in druge izsledke raziskav. Podatki so predstavljeni v obliki grafov, tabel, komentarjev strokovnjakov, priporočil in primerov dobrih praks.

Poročilo je izšlo marca 2022.

Poročilo vseh raziskav

Rezultati vseh raziskav so predstavljeni v združenem poročilu.

Poročilo v PDF obliki vsebuje rezultate in druge izsledke raziskav.

 

Poročilo je izšlo marca 2022.

Naročila

Za več informacij kontaktirajte

Matija Škof

info@e-laborat.si

01 565 52 92

Ste boljši od drugih bank? Tudi na spletu?