Analiza slovenske digitalne bancne panoge 2019

Prednaročila

Prednaročila sprejemamo do 27. novembra 2019

Matija Škof

info@e-laborat.si

01 565 52 92

Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2019

Že 14. leto zapored v podjetju E-laborat analiziramo slovensko bančno panogo v digitalnem prostoru. V okviru raziskave analiziramo vsa spletna mesta slovenskih bank, mobilna spletna mesta spletnih bank, produktna spletna mesta in aktivnosti slovenskih bank na družbenih omrežjih. Ob tem izvedemo tudi »mystery shopping« raziskavo s katero merimo digitalno odzivnost slovenskih bank.

Kaj prinaša 14. Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2019?

 • Novi trendi v slovenskem in globalnem digitalne bančništvu.
 • Katere digitalne storitve ponujajo banke in kako jih predstavljajo?
 • Kateri so trendi pri snovanju spletnih mest in mobilni spletnih mest?
 • Kateri so trendi na področju digitalne uporabniške izkušnje v bančnem sektorju?
 • Kako banke vzpostavljajo stike z uporabniki?
 • Kako ste banke digitalno odzivne?
 • Elementi vsebinskega marketinga.

Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2019

Cenik & Naročilnica

 

Analiza slovenske digitalne bančne panoge 2019

Vključuje naslednje analize in postopke:

 • Analiza vseh spletnih mest in produktnih spletnih mest slovenskih bank
 • Analiza mobilnih spletnih mest slovenskih bank
 • Analiza strani in profilov slovenskih bank na družbenih omrežjih in e-novic
 • »Mystery shopping« raziskava digitalne odzivnosti slovenskih bank
 • Analiza »tržnih deležev« na spletnih iskalnikih
 • Analiza referenčnih tujih bank

Potek in pregled postopkov

Analiza bančnih spletnih mest se je začela izvajati 4. novembra in bo trajala predvidoma tri tedne. V okviru te analize izvajamo sledeče:

 • Analiziramo spletna mesta in produktne spletne strani vseh slovenskih bank.
 • Vsako spletno mesto analiziramo z vsebinskega in uporabniškega vidika. Spletna mesta analiziramo na podlagi ocenjevalne lestvice, ki jo vsako leto po revidiramo in vsebuje preko 250 KPI-jev.
 • Ocenjevalna lestvica je okvirno razdeljena na naslednja področja:
  • Vstopna stran
  • Predstavitev ponudbe (segmentacija – fizične / pravne osebe)
  • Predstavitev mobilnega / spletnega bančništva
  • Informativni izračuni, obrazci za vnos
  • Komuniciranje z uporabniki / vzpostavitev stika / poti do banke
  • Korporativne informacije & medijsko središče (o vodstvu, za vlagatelje, zaposlovanje …)
  • Prilagajanje vsebine, dostopnost spletnega mesta, grafični materiali
  • Uporabniška izkušnja, navigacija po spletnem mestu, grafični materiali, vsebinski marketing. 
 • Izvajamo tudi analizo profilov in strani bank na različnih družbenih omrežjih (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn). Pri tem analiziramo kakovost in odzivnost posameznih bank v obdobju enega meseca.
 • V raziskavo bomo vključili tudi izbrana spletna mesta tujih bank in tako bomo dobili primerjavo slovenske digitalne bančne panoge z globalnimi trendi.
 • Prijavljeni smo na e-novice vseh slovenskih bank. Izvedli bomo tudi analizo komuniciranj vseh bank preko tega kanala.

Izvedli bomo tudi analizo spletnih tržnih deležev. Na spletnem iskalniku Google bomo izvedli analizo pozicij spletnih mest in produktnih spletnih mest slovenskih bank za preko 100 besed in besednih zvez, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo, ko iščejo bančne produkte.

Komu so namenjena poročila raziskav?

Urednikom spletnih mest in članom spletnega uredništva »Kje smo v primerjavi s konkurenco, kako se digitalno razvija naša panoga in kakšna so pričakovanja uporabnikov?«

Oddelkom marketinga »Smo na spletu konkurenčni in kako smo lahko še bolj?«

Oddelkom za odnose z javnostmi / PR »Kako z digitalnimi orodji učinkovito komunicirati s specifi čnimi javnostmi?«

Upravi in vrhnjemu menedžmentu »Ali izkoriščamo vse potenciale digitalnega poslovanja?«

Poročilo raziskave

 • Pripravili bomo poslovno naravnano poročilo raziskave, kjer bodo predstavljeni pridobljeni podatki v obliki grafov, tabel in komentarjev.
 • Poročilo bo opremljeno tudi s primeri dobrih praks in priporočil.
 • Poročilo bo izšlo 12. decembra 2019.

Prednaročila

Prednaročila sprejemamo do 27. novembra 2019

Matija Škof

info@e-laborat.si

01 565 52 92

Ste boljši od drugih bank? Tudi na spletu?