Analiza-slovenske-digitalne-zavarovalniske-panoge-2021-izgled-porocila

Naročila

Za več informacij nas kontaktirajte

Matija Škof

info@e-laborat.si

01 565 52 92

Analiza slovenske digitalne zavarovalniške panoge 2021

Že 15 let v podjetju E-laborat analiziramo digitalno poslovanje slovenskih zavarovalnic. V okviru raziskave analiziramo vsa spletna mesta slovenskih zavarovalnic, mobilna spletna mesta, produktna spletna mesta, aktivnosti zavarovalnic na družbenih omrežjih in komuniciranje preko e-novic. Primerjamo jih tudi z izbranimi tujimi zavarovalnicami. Izvedemo tudi »mystery shopping« raziskavo, s katero merimo digitalno odzivnost slovenskih zavarovalnic.

 

Kaj je prinesla Analiza slovenske digitalne zavarovalniške panoge 2021?

 • Novi trendi v slovenski in globalni digitalni zavarovalniški panogi.
 • Kateri so novi trendi na področju digitalne uporabniške izkušnje v zavarovalniškem sektorju?
 • Katere digitalne storitve ponujajo zavarovalnice in kako jih predstavljajo?
 • Kako zavarovalnice preko digitalnega prodajnega lijaka prodajajo svoje produkte?
 • Kako zavarovalnice komunicirajo mobilno?
 • Kakšna je digitalna odzivnost slovenskih zavarovalnic?
 • Kako kakovostno zavarovalnice podajajo digitalne vsebine?
 • Kako je in ali je epidemija COVID-19 vplivala na digitalno poslovanje zavarovalnic? Kako so se zavarovalnice prilagodile?

 

Analiza slovenske digitalne zavarovalniške panoge 2021

Cenik & Naročilnica

Analiza slovenske digitalne zavarovalniške panoge 2021

V okviru nacionalne raziskave slovenske digitalne zavarovalniške panoge smo izvedli naslednje analize:

 • Analiza vseh spletnih mest in produktnih spletnih mest vseh slovenskih zavarovalnic
 • Analiza strani in profilov na družbenih omrežjih in e-novic
 • Analiza »tržnih deležev« na spletnih iskalnikih
 • Analiza spletnih mest izbranih tujih zavarovalnic
 • Primerjava s podatki analiz preteklih let

Potek in pregled postopkov ter novosti

Analiza spletnih mest, mobilnih spletnih mest in strani na družbenih omrežjih se je izvajala med 25. januarjem in 25. februarjem 2021.

V okviru te analize smo izvedli sledeče:

 • Analiza spletnih mest in produktnih spletnih strani vseh slovenskih zavarovalnic.
 • Analiza je bila izvedena na podlagi merske lestvice, ki jo vsako leto posodabljamo in upoštevamo globalne trende na področju digitalne zavarovalniške panoge  ter tuje referenčne raziskave. Merska lestvica vključuje preko 220 indikatorjev.
 • Analiziramo in evidentiramo prisotnost vsebin in funkcionalnosti ter njihovo učinkovitost z vidika uporabniške izkušnje.
 • Izvedli bomo tudi analizo profilov in strani zavarovalnic na različnih družbenih omrežjih (Facebook, YouTube, Instagram). Pri tem analiziramo kakovost komuniciranja in ažurnost.
 • V raziskavo so vključena tudi izbrana spletna mesta tujih zavarovalnic in tako smo dobili primerjavo slovenske zavarovalniške panoge na internetu z globalnimi trendi.
 • Prijavljeni smo na e-novice vseh slovenskih zavarovalnic. Izvedli smo tudi analizo komuniciranja vseh zavarovalnic preko tega kanala.
 • Izvedli smo tudi analizo spletnih tržnih deležev. Na spletnem iskalniku Google smo izvedli analizo pozicij spletnih mest  slovenskih zavarovalnic za preko 100 besed in besednih zvez, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo, ko iščejo zavarovalniške produkte.

Vsebina, funkcionalnosti in vidiki, ki jih vsebuje analiza spletnih mest:

 • Predstavitev in prodaja produktov (Glavne lastnosti in prednosti produkta, način predstavitve, »Call to action«, primerjave med produkti, oddaja povpraševanja, pomoč …)
 • Vzpostavljanje stikov z uporabniki (Možnost takojšnjega kontakta, kontaktne informacije, predstavitev poslovalnic …)
 • Informativni izračuni in obrazci
 • Korporativne informacije & medijsko središče (Predstavitev zavarovalnice, o vodstvu, zaposlovanje …)
 • Uporabniška izkušnja (Vstopna stran, navigacija po spletnem mestu, čitljivost vsebine, dostopnost, grafični materiali, obrazci, iskanje po spletnem mestu …)
 • NOVOPredstavitev prijave škode (predstavitev postopka, predstavljena spletna prijava škode, informacije o varnosti, pomoč uporabnikom …)
 • NOVO Spletna poslovalnica (Predstavitev spletne aplikacije, prednosti registracije, predstavitev storitev aplikacije … )

Analiza mobilnih spletnih mest slovenskih zavarovalnic 2021

V okviru nacionalne raziskave slovenske digitalne zavarovalniške panoge zadnja leta enako poglobljeno analiziramo tudi prikazovanje spletnih mest na mobilnih napravah oziroma sama mobilna spletna mesta slovenskih zavarovalnic.

Ta vključuje naslednje analize in postopke:

 • Analiza mobilnih spletnih mest vseh slovenskih zavarovalnic
 • Analiza mobilnih spletnih mest izbranih tujih zavarovalnic
 • Primerjava s podatki analiz preteklih let

Analiza mobilnih spletnih mest slovenskih zavarovalnic se je izvajala med 25. januarjem in 25. februarjem 2021.

V okviru te analize je bila izvedena:

 • Analiza mobilnih spletnih mesta vseh slovenskih zavarovalnic ter mobilna spletna mesta strani izbranih tujih zavarovalnic
 • Analizo smo izvedli na podlagi merske lestvice, ki jo vsako leto posodabljamo in upoštevamo globalne trende na področju zavarovalniške panoge na internetu ter tuje referenčne raziskave. Merska lestvica vključuje preko 100 indikatorjev.
 • Analiziramo in evidentiramo prisotnost vsebin in funkcionalnosti ter njihovo učinkovitost z vidika uporabniške izkušnje.
 • Analiza mobilnih spletnih mest je razdeljena v naslednje segmente:
  • Vsebina prvega prikaza (brez premikanja navzdol)
  • Predstavitev in prodaja produktov (Glavne lastnosti in prednosti produkta, način predstavitve, »Call to action«, primerjave med produkti, oddaja povpraševanja, pomoč …)
  • Vstopna stran (Predstavljena ponudba in aktualna vsebina, dostopnost kontaktnih podatkov)
  • Oblikovanje in čitljivost ponudbe (Prilagojenost besedil in drugih elementov mobilnim napravam)
  • Prilagojenost mobilnim napravam (Tipkovnica, informativni izračuni, meniji …)

»Mystery shopping« raziskava

Med 25. januarjem in 12. februarjem smo z metodo »Mystery Shopping« izvedli tudi analizo digitalne odzivnosti slovenskih zavarovalnic.

V okviru te smo vsem zavarovalnicam z lažnih elektronskih naslovov poslali povpraševanja na elektronske naslove in preko spletnih obrazcev. Analizirali smo tako kvantitativne (čas za odgovor idr.) kot kvalitativne (kakovost odgovorov, izgled… ) podatke in jih predstavili v skupnem poročilu.

Združeno poročilo vseh treh raziskav

Rezultate vseh treh raziskav smo predstavili v združenem poročilu Analiza slovenske digitalne zavarovalniške panoge 2021.

Poročilo vsebuje rezultate in druge izsledke raziskav. Podatki so predstavljeni v obliki grafov, tabel in komentarjev.

Poročilo je izrazito poslovno in akcijsko naravnano. Vključuje komentarje strokovnjakov za digitalno poslovanje, priporočila in primere dobrih praks.

Poročilo je izšlo v PDF obliki in je opremljeno tudi z direktnimi URL povezavami do primerov dobrih praks.

Poročilo je izšlo 18. marca 2021.

Komu so namenjena poročila raziskav?

Urednikom spletnih mest in članom spletnega uredništva »Kje smo v primerjavi s konkurenco, kako se digitalno razvija naša panoga in kakšna so pričakovanja uporabnikov?«

Oddelkom marketinga »Smo na spletu konkurenčni in kako smo lahko še bolj?«

Oddelkom za odnose z javnostmi / PR »Kako z digitalnimi orodji učinkovito komunicirati s specifi čnimi javnostmi?«

Upravi in vrhnjemu menedžmentu »Ali izkoriščamo vse potenciale digitalnega poslovanja?«

Poročilo raziskave

 • Pripravili smo poslovno naravnano poročilo raziskave, kjer so predstavljeni pridobljeni podatki v obliki grafov, tabel in komentarjev.
 • Poročilo je opremljeno tudi s primeri dobrih praks in priporočil.
 • Poročilo je izšlo 18. marca 2021.

Naročila

Za več informacij nas kontaktirajte

Matija Škof

info@e-laborat.si

01 565 52 92

Ste boljši od drugih zavarovalnic? Tudi na spletu?