Analiza-slovenske-digitalne-energetske-panoge-2021-porocilo

Naročila

Za več informacij nas kontaktirajte

Matija Škof

info@e-laborat.si

01 565 52 92

Analiza slovenske digitalne energetske panoge

Že 15 let v podjetju E-laborat analiziramo različne digitalne panoge. Po letu 2018 bomo letos ponovno analizirali panogo energetike in tako identificirali trende na področju digitalnega poslovanja v tej panogi.  

V okviru raziskave bomo analizirali:

 • vsa spletna mesta večjih slovenskih ponudnikov elektrike in pline,
 • mobilna spletna mesta,
 • produktna spletna mesta,
 • aktivnosti teh podjetij na družbenih omrežjih in
 • komuniciranje preko e-novic.

Primerjali jih bomo tudi z izbranimi tujimi energetskimi podjetij ter izvedli »mystery shopping« raziskavo, s katero bomo analizirali vašo digitalno odzivnost.

Kaj bo prinesla Analiza slovenske digitalne energetske panoge 2021?

 • Katera spletna mesta energetskih podjetij so najboljša in zakaj?
 • Kako podjetja spodbujajo zamenjavo dobavitelja oz. sklenitev pogodb?
 • Kakšna je digitalna odzivnost slovenskih energetskih podjetij?
 • Kako energetska podjetja komunicirajo na mobilnih napravah?
 • Kateri so novi trendi na področju uporabniške izkušnje v energetski panogi?
 • Kakšen je (digitalni) odziv energetskih podjetij na epidemijo Covid-19?

 

Analiza slovenske digitalne energetske panoge 2021

Cenik & Naročilnica

 

V analizo bomo vključili največje slovenske dobavitelje elektrike in plina in sicer: Adriaplin, E3, ECE, Elektro energija, Energija plus, GEN-I, HEP, Geoplin, Javno podjetje Energetika Ljubljana, Petrol, Plinarna Maribor, Istrabenz plin, E.ON Ljubljana in Elektro prodaja EU.

V analizo bomo vključili tudi spletna mesta izbranih tujih energetskih podjetij: E.ON UK, Vattenfall, Npower, SSE plc, Scottish Power, EDF Energy, oekostrom AG, Click Energy, British Gas in Fortum.

Analiza slovenske digitalne energetske panoge

 • Analiza vseh spletnih mest in pregled produktnih spletnih mest vodilnih slovenskih ponudnikov elektrike in plina.
 • Analiza strani in profilov na družbenih omrežjih in e-novic.
 • Analiza »tržnih deležev« na spletnih iskalnikih.
 • Analiza spletnih mest izbranih tujih energetskih podjetij.
 • Primerjava s podatki analize iz leta 2018.

Potek in pregled postopkov ter novosti

Analiza spletnih mest, mobilnih spletnih mest in strani na družbenih omrežjih se izvaja med 19. in 30. aprilom.

Kako poteka analiza spletnih in produktnih mest?

 • Analiziramo spletna mesta in pregledamo z vidika namena produktne spletne strani največjih slovenskih podjetij, ki ponujajo plin in elektriko.
 • V raziskavo bomo vključili tudi izbrana tuja energetska podjetja in tako dobimo primerjavo slovenske energetske panoge z globalnimi trendi.
 • Analizo izvajamo na podlagi merske lestvice, ki jo vsako leto posodabljamo in upoštevamo globalne trende na področju digitalne energetske panoge ter tuje referenčne raziskave. Merska lestvica vključuje več kot 150 kazalnikov.
 • Analiziramo in evidentiramo prisotnost vsebin in funkcionalnosti ter njihovo učinkovitost z vidika uporabniške izkušnje.

Družbena omrežja

Izvajamo tudi analizo profilov in strani energetskih podjetij na različnih družbenih omrežjih (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter). Pri tem analiziramo kakovost komuniciranja in ažurnost.

E-novice

Prijavljeni smo na e-novice slovenskih energetskih podjetij, tako bomo lahko analizirali tudi vaše komuniciranje preko tega kanala.

Analiza spletnih tržnih deležev – SEO konkurenčnost

Izvedli bomo analizo spletnih tržnih deležev. Na spletnem iskalniku Google bomo analizirali pozicije energetskih podjetij za več kot 100 besed in besednih zvez, ki jih uporabniki najpogosteje uporabljajo, ko iščejo elektriko, plin ali druge vsebine s področja energije.

Vsebina, funkcionalnosti in vidiki, ki jih vsebuje analiza spletnih mest:

 • Predstavitev in prodaja produktov (Segmentacija uporabnikov – gospodinjstva / podjetja, predstavitev paketov, primerjave med paketi, ceniki, »pozivi k akciji« …);
 • Menjava dobavitelja (Načini spodbujanja, pomoč pri sklenitvi, »pozivi k akciji« …); o Spodbujanje in omogočanje alternativnih virov energije, predvsem brezogljične;
 • Napredne in inovativne digitalne storitve in pristopi;
 • Vzpostavljanje stikov z uporabniki (Možnost takojšnjega kontakta, kontaktne informacije, predstavitev poslovalnic …);
 • Informativni izračuni in obrazci za vnos podatkov; o Korporativne informacije & medijsko središče (Predstavitev podjetja, o vodstvu, zaposlovanje …);
 • Uporabniška izkušnja (Vstopna stran, navigacija po spletnem mestu, čitljivost vsebine, dostopnost, grafični materiali, obrazci, iskanje po spletnem mestu …);
 • Spletna poslovalnica (Predstavitev spletne poslovalnice, prednosti registracije, predstavitev storitev aplikacije …)

Analiza mobilnih spletnih mest

V nekaterih panogah delež mobilnih uporabnikov že krepko presega uporabnike računalnikov. Ta delež zanaša celo več kot 70 %. Zato v okviru naših nacionalnih raziskav digitalnih panog zadnja leta enako poglobljeno analiziramo tudi prikazovanje spletnih mest na mobilnih napravah oziroma sama mobilna spletna mesta.

Ta vključuje naslednje analize in postopke:

 • Analiza vseh mobilnih spletnih mest največjih slovenskih energetskih podjetij.
 • Analiza mobilnih spletnih mest izbranih tujih energetskih podjetij.

Analiza mobilnih spletnih mest energetskih podjetij se izvaja med 19. in 30. aprilom.

Kako poteka analiza?

 • Analiziramo vsa mobilna spletna mesta največjih slovenskih podjetij, ki ponujajo plin in elektriko ter mobilna spletna mesta izbranih tujih energetskih podjetij.
 • Analizo izvajamo na podlagi merske lestvice, ki jo vsako leto posodabljamo in upoštevamo globalne trende na področju digitalne energetske panoge ter tuje referenčne raziskave. Merska lestvica vključuje preko 100 kazalnikov.
 • Analiziramo in evidentiramo prisotnost vsebin in funkcionalnosti ter njihovo učinkovitost z vidika uporabniške izkušnje.

Kaj vključuje analiza mobilnih mest?

 • Vsebina prvega prikaza (brez premikanja navzdol);
 • Predstavitev in prodaja produktov (Segmentacija uporabnikov – gospodinjstva / podjetja, predstavitev paketov, primerjave med paketi, ceniki, »Pozivi k akciji«…);
 • Vstopna stran (Predstavljena ponudba in aktualna vsebina, dostopnost kontaktnih podatkov …);
 • Mobilna predstavitev poslovalnic;
 • Oblikovanje in čitljivost ponudbe (Prilagojenost besedil in drugih elementov mobilnim napravam);
 • Prilagojenost mobilnim napravam (Tipkovnica, informativni izračuni, meniji …).

»Mystery shopping« raziskava

Med 19. in 30. aprilom izvajamo z metodo »Mystery Shopping« tudi analizo digitalne odzivnosti energetskih podjetij.

V okviru te bomo vsem podjetjem z izmišljenih elektronskih naslovov poslali povpraševanja na vaše splošne elektronske naslove in preko spletnih obrazcev.

Analizirali bomo tako kvantitativne (čas za odgovor idr.) kot kvalitativne (kakovost odgovorov, izgled …) podatke in jih predstavili v skupnem poročilu.

Združeno poročilo vseh treh raziskav

Rezultate vseh treh raziskav bomo predstavili v združenem poročilu ENERGETIKA ON-LINE 2021 – Analiza slovenske digitalne energetske panoge.

Poročilo bo vsebovalo rezultate in druge izsledke raziskav. Podatki bodo predstavljeni v obliki grafov, tabel in komentarjev.

Poročilo bo izrazito poslovno in akcijsko naravnano. Vključevalo bo komentarje strokovnjakov za digitalno poslovanje, priporočila in primere dobrih praks.

Poročilo bo izšlo 21. maja 2021.

Komu so namenjena poročila raziskav?

Urednikom spletnih mest in članom spletnega uredništva »Kje smo v primerjavi s konkurenco, kako se digitalno razvija naša panoga in kakšna so pričakovanja uporabnikov?«

Oddelkom marketinga »Smo na spletu konkurenčni in kako smo lahko še bolj?«

Oddelkom za odnose z javnostmi / PR »Kako z digitalnimi orodji učinkovito komunicirati s specifi čnimi javnostmi?«

Upravi in vrhnjemu menedžmentu »Ali izkoriščamo vse potenciale digitalnega poslovanja?«

Poročilo raziskave

 • Poročilo bo izrazito poslovno in akcijsko naravnano.
 • Poročilo bi opremljeno tudi s primeri dobrih praks in priporočil.
 • Poročilo bo izšlo 21. maja 2021.

Naročila

Za več informacij nas kontaktirajte

Matija Škof

info@e-laborat.si

01 565 52 92

Ste boljši od drugih energetskih podjetij? Tudi na spletu?