Strategija spletnega nastopa

Načrtovanje strategije digitalne prisotnosti

Za uspešno načrtovanje ali prenovo digitalne prisotnosti je nujno natančno definirati ciljne skupine in spoznati njihove potrebe ter na drugi strani pravilno definirati poslovne in strateške cilje. Da bo vaša digitalna prisotnost uspešna, moramo doseči uravnovešenost med pričakovanji uporabnikov in poslovnimi cilji ter strategijo podjetja.

Ko snujemo spletno strategijo moramo torej poznati:

  • Ciljne skupine. O njihovih navadah, potrebah in željah skušamo pridobiti čim več informacij. V ospredje načrtovanja naj bo (resnično!) postavljen uporabnik, predstavitev storitev in produktov pa v čim večji meri prilagojena tako, da uporaba poteka intuitivno in brez nepotrebnega zgubljanja osredotočenosti uporabnika.
  • Poslovne in strateške cilje. Z njihovo določitvijo bomo lažje definirali vse naloge, ki jih moramo pri prenovi uresničiti, hkrati pa bomo lahko oblikovali ključne indikatorje uspešnosti, ki bodo v prihodnje indikatorji uspešnosti/neuspešnosti samega projekta in naše spletne prisotnosti.
Pogosto opažamo, da podjetja premalo pozornosti namenijo tej prvi, strateški fazi in hitijo z drugo fazo, kjer se prva konkretizira s spletnim mestom (ali kakšno drugo obliko spletne prisotnosti).
Potrebno se je zavedati, da je mnogo ceneje in enostavneje spremeniti zaključke iz prve faze zbiranja informacij, kot izvajati popravke v drugi fazi, ko je vključenih že več izvajalcev (programerji, oblikovalci…).

Kako to doseči? Preden začnete konkretno razmišljati o samem spletnem mestu, pričakujte od vaše agencije intenzivne in sistematične razgovore o vaših poslovnih ciljih, o vašem podjetju, o vaših produktih, o vaših strankah, o vaši konkurenci… Le tako boste lahko ustvarili pogoje za načrtovanje učinkovite spletne strategije.

Področja, ki jih v prvih fazah podrobneje analizirajo strategi digitalne prisotnosti:

  • Uporabniki. Mnogo uporabnih podatkov lahko pridobimo že iz analitičnih podatkov preteklega obiska. Tukaj so v prednosti podjetja, ki so v preteklosti že izvajala tudi analize uporabniške izkušnje, saj imajo pred prenovo v rokah vir pomembnih informacij končnih uporabnikov: anketepoglobljeni intervjujikreiranje person/vlog…  ter tudi bolj “internetno” orientiranih metod kot so: Google Trendskeyword research
  • Konkurenca. Pred načrtovanjem je nujno natančno analizirati tudi konkurenco in njihove aktivnosti (konkurenčnost) in ugotoviti, na katerih področjih  so močni (se od njih učiti) in kje šibki ter seveda ta področja izkoristiti za preboj.
  • Poslovni cilji. Pomembna je komunikacija med podjetjem in digitalno agencijo. Vsi cilji morajo biti konkretizirani in merljivi. Za vsak cilj oblikujemo ključne indikatorje uspeha (KPI), s katerimi bomo v prihodnje merili uspešnost naših trženjskih aktivnosti in na podlagi teh informacij resurse usmerjali tja, kjer prinašajo največji dobiček oz. popravili področja, kjer ne dosegamo zadovoljivih rezultatov.

In šele sedaj, ko smo izvedli vse zgoraj predstavljene postopke, lahko začnemo razmišljati tudi o vsebinskem delu digitalnega prisotnosti. Na podlagi analiz se je potrebno odločiti kje (spletno mesto, družbena omrežja, iskalniki … ) in kako – s katerimi vsebinami/storitvami/produkti se bo prepričevalo uporabnike za vzpostavitev poslovnega odnosa (nakupa, partnerstva…) z nami.