Spletne banke morajo pri izpolnjevanju UPN obrazca nameniti več pozornosti preprečevanju napak

Placevanje-UPN-v-spletnih-in-mobilnih-bankah

Spletne banke morajo pri izpolnjevanju UPN obrazca nameniti več pozornosti preprečevanju napak

Plačevanje UPN v spletnih in mobilnih bankah: Spletne banke morajo pri izpolnjevanju UPN obrazca nameniti več pozornosti preprečevanju napak, pri mobilnih bankah je ta postopek lažji zaradi možnosti uporabe kamere za zajem podatkov

Glavni cilj banke je znižati stroške poslovanja. Ustrezno je dobro premisliti, koliko ceneje je za banko, če so uporabniki zmožni storitve opraviti sami, od doma, brez obiska poslovalnice ali pomoči preko telefonskega klica. Zato je primerno vložiti več truda v dobro uporabniško izkušnjo ob uporabi spletne in mobilne banke, ki bo uporabniku omogočila samostojno opravljanje storitev.

Nihče ni navdušen nad izpolnjevanjem obrazcev in uporabnike je vedno strah, da bodo naredili kakšno napako pri plačilu ali nakazilu denarja. Zato so obrazci pri spletni banki in tudi mobilni še bolj pomembni kot pri večini ostalih e-storitev. Ključno je, da tako spletna banka kot mobilna zmanjšata prostor za napake ali jih celo onemogočijo. Uporabnikov občutek, da ne razume navodil in bančnega jezika, lahko drastično zniža njegovo zadovoljstvo ob uporabi teh aplikacij.

UPN obrazci v spletnih bankah

Obrazec za vnos UPN naloga je potencialno eden izmed kritičnih delov spletne banke, kjer je potrebno zagotoviti dobro uporabniško izkušnjo in zmanjšati možnosti za napake. Pri poljih, kjer je pomemben format ali kjer je potrebno izbrati med vnaprej določenimi opcijami, je pomembno, da uporabniku onemogočimo prostor za napako.

Med težavnejšimi vnosi pri izpolnjevanju položnice je zagotovo vnos kode namena. Obstaja kar preko 150 različnih kod namena, zato je potrebno uporabniku omogočiti enostavno izbiranje ustrezne kode. Kadar je le mogoče, mora imeti uporabnik na voljo vnos podatkov na način, da že sam sistem ne dopušča napačnega vnosa. Analizirane spletne banke večinoma ne dopuščajo vpisa neveljavne kode, vendar kar nekaj bank to onemogoča na račun uporabe spustnih seznamov kod, na katerem uporabnik brez iskalnika poišče ustrezno. Za uporabnika je najlažje, da se za vpis kode namena uporablja samo eno vnosno polje, ki išče tako po kratici kode kot tudi po opisu kode – to pa omogoča manj kot polovica analiziranih bank.

Specifično obliko vnosa ima tudi vnosno polje datuma. Za uporabnika je najbolj prijazno, če lahko želeni datum izbere na koledarju, hkrati pa mu je potrebno omogočiti tudi ročni vnos. Najbolj učinkovito preprečevanje napak pri izbiri datuma na koledarju je onemogočena izbira preteklih datumov, to omogoča približno tri četrtine analiziranih spletnih bank. Pri ročnem vpisu datuma pa je smiselno omejiti vnos samo številk; te funkcije se poslužuje že manj bank in sicer le nekaj več kot polovica analiziranih bank.

 

UPN-v-spletni-banki-in-izbira-datuma-na-koledarju

 

Preprečevanje napak je boljše pri vnosu zneska, saj večina spletnih bank dopušča samo vnos številk in znaka za decimalko številko.

Eno izmed polj kjer lahko prihaja do napake je tudi vpis številke računa IBAN. Za boljšo berljivost ter s tem lažji vpis in preverba podatkov je priporočljivo, da se med številkami samodejno delajo presledki. Takšno berljivost IBAN zagotavlja samo nekaj več kot polovica bank. Samo četrtina bank pa ima onemogočen vpis drugih znakov kot številk (in črk), še manj pa jih ima vpisano označbo države (SI56).

UPN obrazci v mobilnih bankah

Uporaba banke na pametnem telefonu zaradi specifike naprave omogoča plačevanje položnice na različne načine. Uporabnik lahko vnosna polja izpolni ročno ali pa se mu izpolnjevanje olajša s pomočjo kamere. Uporabnik lahko tako fotografira QR kodo, ki vsebuje podatke iz položnice ali pa fotografira kar samo položnico, sistem pa nato samodejno izpolni zahtevana polja.

V primeru, da uporabnik vnosna polja izpolnjuje ročno ali pa želi določene podatke zajete s kamero popraviti, mu je potrebno to nalogo čim bolj olajšati.

Pri manj kot četrtini analiziranih slovenskih bank je uporabnikom za vpis kode namena na voljo eno vnosno polje, ki išče tako po kratici kot po opisu kode namena. Vpis neveljavne kode pa ni mogoč pri večjem deležu slovenskih mobilnih bank. Večina prav tako omejuje možnost izbire preteklih datumov na koledarju. Skoraj pri vseh slovenskih mobilnih bankah se uporabnikom pri vnosu zenska prikaže ustrezna tipkovnica: tj. številčnica.

 

UPN-v-mobilni-banki-in-vpis-zneska

 

Slabši so rezultati pri vnosu IBAN številke, saj se tipkovnica prilagodi v manj kot polovici primerov. Prikaz številčnice namesto klasične tipkovnice je seveda tudi pogojen z že prej vpisano označbo države (SI56); to uporablja več kot polovica slovenskih mobilnih bank.

Uporabnost obrazcev

Izpolnjevanje obrazcev je lahko za marsikaterega uporabnika stresno, še posebej za tiste, ki so manj vešči pri uporabi interneta. Tudi veščim uporabnikom je izpolnjevanje obrazcev pogosto oteženo, predvsem zaradi neustrezno prilagojenih polj, ki po nepotrebnem podaljšajo čas izpolnjevanja.

Uporabnost obrazcev je potrebno zagotoviti za vse. Obrazce je potrebno testirati na realnih uporabnikih, saj lahko le na tak način ugotovimo, kje pri izpolnjevanju prihaja do težav in nato prilagodimo obrazce na način, ki minimizira možnosti za napake.

 

Kakšna je končna razvrstitev slovenskih spletnih in mobilnih bank si lahko preberete na blogu Analiza digitalnega bančništva v Sloveniji 2020, za podrobnejše analize in primerjave vseh spletnih in mobilnih bank za fizične osebe v Sloveniji pa kliknite tukaj.