naslovnica-banke-simulacija

Analiza slovenske bančne panoge 2017

V podjetju E-laborat že 12. leto zapored v zadnjem četrtletju izvedemo temeljito analizo stanja slovenskega digitalnega bančništva.

Tudi v bančništvu vsako leto beležimo spremembe in pojavljajo se trendi, ki od bank terjajo, da v digitalnem okolju uvajajo nove načine poslovanja in nove načine komuniciranja.

Zato vsako leto naše raziskave vključujejo novosti, ki zagotavljajo kar najvišjo uporabno vrednost naših produktov in storitev. Letos lahko izbirate med spodnjimi generičnimi produkti in dodatnimi individualiziranimi raziskovalno svetovalnimi storitvami.

Analize slovenske bančne panoge 2017

Osnovna raziskava slovenskega digitalnega bančništva prikaže standarde in trende v slovenski bančni panogi v digitalnem okolju. Ker vedno analiziramo tudi tuja spletna mesta, ta ponudi tudi primerjave s stanjem v tujini.

Poleg natančne vsebinske in hevristične (uporabniške) analize vseh spletnih mest, v tej raziskavi analiziramo tudi vsa produktna spletna mesta ter profile in strani na družbenih omrežjih (Facebook, Twitter, LinkedIn).

POTEK ANALIZE IN PRIPRAVA POROČILA

 • Zajem podatkov – analiza spletnih mest, analiza produktnih spletnih strani, prikazovanje na mobilnih napravah – poteka med 15. in 30. novembrom 2017.
 • V analizo bomo vključili: vse spletne strani slovenskih bank in hranilnic (tudi vašo!), produktne spletne strani bank, profile in strani na družbenih omrežjih ter 15 izbranih tujih bank.
 • Vsako spletno stran analiziramo z vidika vsebinske kakovosti (preko 250 parametrov) ter izvedemo hevristično analizo uporabniške izkušnje.
 • Izvedli bomo tudi analizo spletnih tržnih deležev – pozicije posameznih bančnih spletnih mest na spletnih iskalnikih za 100 ključnih besed in besednih zvez, ki jih uporabniki uporabljamo, ko iščemo bančne produkte.

POROČILO ANALIZE BO VSEBOVALO:

 • rezultate raziskave v obliki grafov, tabel, komentarjev,
 • primere najboljših praks ter
 • komentarje in priporočila.

VSEBINA POROČILA ODGOVARJA NA VPRAŠANJA:

 • Katera banka je najbolj digitalno konkurenčna?
 • Katere banke so dobre na določenih področjih?
 • Kako konkurenčna je vaša banka?
 • Kakšni so trendi in standardi ter katere novosti so se pojavile v letu 2017?
 • Kaj so dobre prakse in zakaj?

Poročilo raziskave bo izšlo 15. decembra 2017.

Mystery shopping raziskava

Z metodo »skrivnostnega nakupovanja« merimo v obdobju dveh tednov digitalno odzivnost vaše in vseh ostalih slovenskih bank.

POTEK ANALIZE IN PRIPRAVA POROČILA

 • Testiranje izvajamo med 9. in 30. novembrom 2017.
 • lažnega elektronskega naslova smo vam na »info« elektronski naslov poslali specifična vprašanja.
 • Poslali smo vam tudi povpraševanja za konkretne bančne produkte.
 • Povpraševanje smo, kjer je mogoče, poslali tudi preko informativnih obrazcev.
 • V tem obdobju analiziramo tudi kakovost komuniciranja preko e-novic (»newsletter«).
 • Beležimo odzivnost in kakovost komuniciranja.

Podatki bodo predstavljeni v poročilu Analiza slovenske bančne panoge 2017.

Analiza slovenskega spletnega bančništva

Za potrebe te raziskave smo odprli osebne račune na vseh slovenskih bankah ter uporabili opcijo spletnega bančništva. Na vseh spletnih bankah bomo izvedli vsebinsko in hevristično analizo.

Ker izvajamo to raziskavo drugo leto zapored, bomo lahko podatke primerjali z lanskimi in prikazali aktualne trende, poleg standardov na področju spletnega bančništva.

Na podlagi pridobljenih rezultatov pripravimo poročilo analize. To vsebuje podatke v obliki tabel in grafov, opisno interpretacijo podatkov ter primere dobrih in slabih praks.

POTEK ANALIZE IN PRIPRAVA POROČILA

 • Zajem podatkov bomo izvajali med 10. in 25. decembrom 2017.
 • Za potrebe analize smo odprli račune na vseh slovenskih bankah in hranilnicah
 • Na vseh spletnih bankah bomo naredili popis ključnih funkcionalnosti in vsebin
 • Definirali bomo ključne uporabniške poti in določili hevristike (uporabniške standarde).
 • Naši strokovnjaki za uporabniško izkušnjo bodo analizirali vsako spletno banko posebej.

POROČILO ANALIZE

 • Pridobljene podatke bomo obdelali, primerjali in pripravili za prikaz v poročilu.
 • Podatke bomo primerjali tudi z rezultati lanske analize in identificirali trende.
 • Poročilo bo poleg pridobljenih podatkov opremljeno tudi s slikami uporabe vseh spletnih bank, primeri dobrih praks, komentarji in priporočili.

VSEBINA POROČILA ODGOVARJA NA VPRAŠANJA:

 • Kako načrtovati in izvesti ključne funkcionalnosti ob prenovi ali optimizaciji spletne banke?
 • Kakšno je zadovoljstvo vaših komitentov z vašo spletno banko?
 • Kje v procesu uporabe se najpogosteje »zataknejo«?
 • Kateri postopki so dobri in kateri so slabi?
 • Jo lahko uporabljajo slepi, slabovidni, gluhonemi… ljudje s posebnimi potrebami?
 • Kako skrajšati krivuljo učenja uporabe, zmanjšati frustracije vaših komitentov in posledično razbremeniti klicni (in e-mail) center?

Poročilo raziskave bo izšlo 16. januarja 2018.

Analiza slovenskega mobilnega bančništva

Spletno poslovanje v vseh panogah postaja mobilno. Tudi v bančni panogi. V številnih panogah je delež uporabnikov mobilnih spletnih mest že zdavnaj presegel 50 %. Kakovostno prilagojeno in uporabniku prijazno prikazovanje vaših spletnih strani na mobilnih napravah postaja vaša ključna konkurenčna prednost.

Zato bomo letos za izvedli tudi analizo tega področja v bančni panogi.

VSA MOBILNA SPLETNA MESTA BOMO ANALIZIRALI Z NASLEDNJIH VIDIKOV:

 • Vstopna stran – Prilagojenost vstopne strani potrebam uporabnikom, ki dostopajo preko mobilnih naprav.
 • Vsebine – Prilagojenost vsebin za uporabnike spletnih bank preko mobilnih naprav.
 • Navigacija – Primernost in učinkovitost navigacije na mobilnih napravah.
 • Oblikovanje – Učinkovito oblikovanje CTA (»Call To Action«), predstavitev in vstopne strane.
 • Ponudba – Enostavnost predstavitve ponudbe na mobilnih straneh ter prilagoditev le-te za mobilne uporabnike.
 • Uporabniška izkušnja na mobilnih napravah – Izpolnjevanje obrazcev in informativnih izračunov – enostavno in prilagojeno za mobilne uporabnike.
 • Hitrost – Hitrost nalaganja mobilnih strani slovenskih bank (Mobilni uporabniki so še bolj nestrpni kot drugi uporabniki in še hitreje zapustijo spletno mesto, ki ni prilagojeno hitremu nalaganju oz. potreb uporabnikov)

POTEK IN IZVEDBA ANALIZE:

 • Zajem podatkov bo potekal med 20. novembrom in 5. decembrom 2017.
 • Vsako mobilno spletno stran bomo analizirali na različnih mobilnih napravah.
 • Vsako mobilno spletno stran bomo analizirali z vidika vsebinske kakovosti in z vidika uporabniške izkušnje – upoštevali bomo okrog 100 parametrov kakovosti.

VSEBINA POROČILA ODGOVARJA NA VPRAŠANJA:

 • Katera banka dobro služi tudi mobilnim uporabnikom?
 • Katera spletna mesta bank so primerno prilagojena za mobilne naprave?
 • Kaj so dobre prakse mobilnih spletnih mest in zakaj?
 • Česa ne smete pozabiti ob transformaciji na mobilno spletno mesto?

 

Poročilo raziskave bo izšlo 29. decembra 2017.

Primerjalne benchmark analize za vse raziskave

To dodatno raziskavo bomo izvedli za vaše spletno mesto ali vašo spletno banko, na podlagi vašega naročila in natančnega usklajevanja vaših potreb ter poslovnih načrtov in ciljev.

Pri dodatni analizi bomo izhajali iz obstoječih podatkov ter primerjali podatke za vašo banko s podatki celotne panoge. Osredotočili se bomo predvsem na vaše »šibke točke« in te dodatno analizirali.

V poročilo bomo s tabelami in grafi prikazali vaše »šibke točke« ter podali priporočila za izboljšave, nazorno opremljena s slikami in primeri dobrih praks.

POTEK ANALIZE IN PRIPRAVA POROČILA

 • Izvedli bomo dodatno poglobljeno interpretacijo podatkov analize panoge.
 • Identificirali bomo vaša šibka področja in področja, ki jih bomo določili skupaj in pri tem izhajali iz vaših KPI-jev.
 • Ta področja bodo analizirali naši strokovnjaki za uporabniško izkušnjo in spletno poslovanje.
 • Za pripravo poročila bomo predvideli priporočila in izboljšave.

POROČILO ANALIZE:

 • Poročilo bo vsebovalo razširjene podatke, ki bodo natančno prikazali kakovost vašega spletnega mesta / spletne banke / mobilnega spletnega mesta.
 • Podatki bodo prikazani v obliki grafov, tabel, komentarjev.
 • Za vaša šibka področja bomo pripravili priporočila za izboljšave, s slikami primerov dobrih praks.
 • Vsebino poročila boste lahko takoj uporabili za izboljšave!

VSEBINA POROČILA ODGOVARJA NA VPRAŠANJA:

 • Kako spremeniti vašo rešitev (spletno stran, spletno banko, mobilno spletno stran), da bo bolj prijazna do uporabnikov?
 • Katere postopke je potrebno dodati oziroma, kako jih optimizirati?
 • Kaj storiti, da boste na spletu bolj konkurenčni?
 • Katere vsebine je priporočljivo ali nujno nadgraditi in optimizirati?
 • Kako izboljšati uporabniške poti?
 • Kako izboljšati spletno predstavitev vaših ključnih produktov in povečati prodajno-komunikacijsko učinkovitost?
Analiza uporabniške izkušnje (z eyetracking tehnologijo)

To je najbolj zanesljiva in učinkovita raziskava za testiranje kakovosti interakcije med uporabniki in vašim spletnim mestom, mobilno spletno stranjo ali spletno banko. S to raziskavo zanesljivo najdemo probleme, zaradi katerih uporabniki ne opravijo postopkov, ki bi jih »morali«.

Raziskave se izvaja na realnih uporabnikih. Testiramo naloge (scenarije), ki jih določimo skupaj in ki so ključni za poslovno učinkovitost vašega spletnega mesta, mobilne spletne strani ali spletne banke.

Raziskavo izvajamo s tehnologijo »eyetracking« – sledenja gibanja očesa.

TESTIRANJE VAŠEGA SPLETNEGA MESTA NA REALNIH UPORABNIKIH

 • Kako se na vašem spletnem mestu ZNAJDEJO uporabniki?
 • Ali hitro in brez težav IZVEDEJO POSTOPKE, ki so ključni za uspešnost vašega spletnega mesta, in ali najdejo tisto, kar so želeli?
 • Ali uporabniška izkušnja podpira KPI – je vašega spletnega mesta?
 • KAKO SPREMENITI vstopno stran, navigacijo, informacijsko arhitekturo, oblikovanje, nakupne procese in druge elemente, da bo vaše spletno mesto bolj prijazno, logično in koristno za obiskovalce in da bo postalo vaša najuspešnejša »poslovalnica«?

FAZE RAZISKAVE

1. V sodelovanju z naročnikom uskladimo vsebinska izhodišča in definiramo ključne faktorje uspeha (KPI-je) spletnega mesta.

2. Določimo 10 scenarijev (npr. naročilo storitve, iskanje informacij, povezanih s storitvijo, izpolnitev informativnega vprašalnika …), ki jih kasneje testiramo na realnih uporabnikih.

3. V nadzorovanih okoliščinah v naših prostorih izvedemo naslednja testiranja:

 • 5-sekundni test vstopne strani,
 • testiranje vseh desetih scenarijev,
 • poglobljen intervju z uporabniki o splošnem vtisu spletnega mesta.

4. Po končanih testiranjih podatke interpretiramo ter pripravimo poročilo s konkretnimi priporočili za optimizacijo spletnega mesta. Podatke raziskave predstavimo na interni delavnici. Testiranje uporabniške izkušnje izvajamo z najsodobnejšo tehnologijo (Tobii X120) za »Eyetracking«. Izsledki raziskave s to tehnologijo garantirajo 100% zanesljive povratne informacije o kakovosti vašega spletnega mesta.

Komu so namenjena poročila raziskav?

Urednikom spletnih mest in članom spletnega uredništva »Kje smo v primerjavi s konkurenco, kako se digitalno razvija naša panoga in kakšna so pričakovanja uporabnikov?«

Oddelkom marketinga »Smo na spletu konkurenčni in kako smo lahko še bolj?«

Oddelkom za odnose z javnostmi / PR »Kako z digitalnimi orodji učinkovito komunicirati s specifi čnimi javnostmi?«

Upravi in vrhnjemu menedžmentu »Ali izkoriščamo vse potenciale digitalnega poslovanja?«

Ste boljši od drugih bank? Tudi na spletu?